Czech Republic

Na této stránce naleznete uživatelské příručky a návody ke všem produktům. Pro frankovací stroje zde naleznete  videa a pokyny pro instalaci a následný provoz. Pravidelnou údržbou a kalibrací  vašich výrobků zajistíte delší životnost stroje.

Pro servisní podporu kontaktujte náš servisní tým. Chcete se dozvědět více o naší službě na xertec.cz.

On this page you will find the user manuals to our products. For Franking Machines there are additional videos and guides for installation and operation. Periodic inspection, cleaning, and calibration of your Frama products extend their durability and guarantee their high availability.

For service support please contact our service team. You will find more information on our service on xertec.cz.