Digitala produkter - Lösningar | Frama

Digitala produkter och programvarulösningar för ditt företag: R1-plattformen

Allt-i-ett-lösning för säker e-postkommunikation och effektiva arbetsflöden - perfekt för hybridteam och hemmakontor

Oavsett vilken kanal, enhet eller metod du använder för att kommunicera med dina kunder och partner - våra innovativa mjukvarulösningar och tjänster för ökad säkerhet, effektivitet och transparens i din digitala B2B- och B2C-kommunikation hjälper dig att bättre utnyttja digitaliseringens potential för ditt företag.

 

Reach your Customers – With Frama!

Digitala produkter - Features och verktyg | Frama

Upptäck smarta funktioner och praktiska verktyg för ett omfattande skydd av din e-postkommunikation och optimerade kontrakts- och godkännandeprocesser.

Digitala produkter - Programvarulösningar | Frama

Våra mjukvarulösningar för säker, effektiv och dataskyddskompatibel digital affärskommunikation får poäng med sin attraktiva design, enkla användning och individuella inställningsmöjligheter.

Digitala produkter - Integrationslösningar | Frama

Våra mjukvarulösningar och tjänster kan integreras helt i dina befintliga IT-system. Oavsett om det är en moln-, lokal- eller hybridlösning: Vad dina krav än är, har du valet och vi har de matchande integrationslösningarna!

R1-plattformen: Vår allt-i-ett-lösning som är skräddarsydd för dina behov

Digitala produkter - R1-plattformen | Frama

Oavsett om du är intresserad av e-postsäkerhet, e-postkryptering, registered email™, dokumentsäkerhet eller interaktiv dokumentsäkerhet, om du vill säkerställa och bevisa att din e-postkommunikation uppfyller viktiga internationella lagar om dataskydd (DSGVO, NDSG, HIPAA etc.) eller digitalisera avtals- och godkännandeprocesser med hjälp av automatiserade dokument och tjänster för elektroniska signaturer: Med vår allt-i-ett-lösning för säker, effektiv och dataskyddskompatibel digital affärskommunikation drar du nytta av praktiska funktioner, enkel användning och individuella inställningsalternativ.

Oavsett vilka behov och krav du har på våra mjukvarulösningar och tjänster: Kontakta oss! Vi ger dig gärna personlig och omfattande rådgivning om våra digitala produkter.

Ofta ställda frågor

Digitala produkter, även kallade e-varor, är icke-fysiska, dvs. immateriella föremål som finns i digital form och kan säljas, distribueras eller streamas online. Exempel är digitala medier (t.ex. böcker, musik osv.), programvara, biljetter och tjänster.

Termen "digital" kommer från det latinska ordet "digitus" (finger). Inom tekniken innebär digital teknik att något kan representeras med ett begränsat antal siffror. I regel sker detta som binär information med de numeriska värdena 0 och 1.

  • Internet
  • Software
  • Hardware
  • Social Media
  • Big Data
  • Cloud Computing
  • Crowdsourcing
  • Internet of Things (IoT)
  • uvm.

Begreppet digitalisering (från latinets digitus "finger") avser ursprungligen omvandlingen av analoga eller fysiska värden till digitala data eller format. En annan betydelse avser förändringsprocesser (digital omvandling eller digital revolution) i samhället som utlöses av användningen av digital teknik.