E-postsäkerhet och efterlevnad | Frama

Testlicens

Testa våra innovativa mjukvarulösningar med många funktioner nu, kostnadsfritt och utan förpliktelser.

E-postsäkerhet och efterlevnad: Omfattande skydd för din digitala affärskommunikation

Granskningsbara, kontrollerbara och snabbt genomförda

Digitaliseringen av arbetslivet fortsätter att öka och ställer företagen inför stora utmaningar när det gäller att följa riktlinjerna för dataskydd och efterlevnad. Å ena sidan ska IT-infrastrukturen vara så säker som möjligt och å andra sidan får den inte påverka enskilda anställdas arbetsflöde och produktivitet negativt. På grund av sin spridning har e-post blivit ett populärt medium för nätfiske och bedrägerier för företag. Till råga på allt är det många företag som inte säkrar sin e-postkommunikation tillräckligt. Detta öppnar dörren för angripare att spionera på företagshemligheter och ta till sig värdefull information för phising-attacker mot redovisning, personalresurser och utveckling.

Skydda din e-postkommunikation: säker inkorg, e-postkryptering, verifierbara och granskningsbara, lösenordsskyddade dokument - Vi ger dig gärna personlig och individuell rådgivning!

Vad du kan förvänta dig av våra produkter

  • Smart Encryption: E-postkryptering med ett enda klick, ingen teknisk kunskap krävs, inget komplicerat nyckelutbyte, central regelhantering möjlig via IT-tjänst.
  • Registrerat kvitto: Bevis på leverans med, register över efterlevnad, juridiskt bindande och granskningsbart.
  • Cybersäkerhet: Kännedom om dina anställda, optimera skyddet mot cyberbrottslighet med Active Tracking och Anti-Whaling.
  • RMail Recommends™: Rekommendationer till dina anställda för att följa riktlinjerna för dataskydd, baserat på individuellt definierade rutiner.
  • RMail Security Gateway Harmony™: Automatiserad efterlevnad, krypteringsnivå med leveransbevis

Ta en titt på galleriet

Vi kan förbättra din e-postsäkerhet när det gäller efterlevnad.

E-Mail-Sicherheit & Compliance | Frama
E-Mail-Sicherheit & Compliance | Frama
E-Mail-Sicherheit & Compliance | Frama

Skydda dina anställda, affärshemligheter och finanser

Modern dataskyddslagstiftning (DSGVO och även DSG) kräver en aktiv demonstrationsskyldighet vid överföring av personuppgifter (t.ex. artikel 5.2 i DSGVO). För många företag utgör detta krav ytterligare ett hinder. Vi stöder dina ansträngningar för ökad säkerhet och uppvisad efterlevnad och hjälper dig i kampen mot cyberattacker via e-post. Våra programvarulösningar är intuitiva och lätta att använda. Det krävs inga tekniska förkunskaper för att använda dem.

E-Mail-Sicherheit & Compliance | Frama

Bekämpa mänskliga fel, för att fela är mänskligt!

Även om programvara och teknik för att öka e-postsäkerheten fortsätter att förbättras, väljer cyberbrottslingar ofta den anställdas väg för att infiltrera ett företagsnätverk obemärkt. De utnyttjar ofta mänskligt beteende, till exempel hjälpsamhet eller nyfikenhet, för att lura intet ont anande anställda att klicka på en skadlig länk, öppna en infekterad bilaga eller avslöja konfidentiella uppgifter, till exempel inloggningsuppgifter, i god tro. Därför bör du regelbundet informera och utbilda dina anställda om IT-säkerhetsrisker och faror på nätet. Ytterligare skydd kan uppnås genom att automatisera e-postkryptering för att säkerställa efterlevnad.

Skydda dina anställda, affärshemligheter och finanser

Modern dataskyddslagstiftning (DSGVO och även DSG) kräver en aktiv demonstrationsskyldighet vid överföring av personuppgifter (t.ex. artikel 5.2 i DSGVO). För många företag utgör detta krav ytterligare ett hinder. Vi stöder dina ansträngningar för ökad säkerhet och uppvisad efterlevnad och hjälper dig i kampen mot cyberattacker via e-post. Våra programvarulösningar är intuitiva och lätta att använda. Det krävs inga tekniska förkunskaper för att använda dem.

Bekämpa mänskliga fel, för att fela är mänskligt!

Även om programvara och teknik för att öka e-postsäkerheten fortsätter att förbättras, väljer cyberbrottslingar ofta den anställdas väg för att infiltrera ett företagsnätverk obemärkt. De utnyttjar ofta mänskligt beteende, till exempel hjälpsamhet eller nyfikenhet, för att lura intet ont anande anställda att klicka på en skadlig länk, öppna en infekterad bilaga eller avslöja konfidentiella uppgifter, till exempel inloggningsuppgifter, i god tro. Därför bör du regelbundet informera och utbilda dina anställda om IT-säkerhetsrisker och faror på nätet. Ytterligare skydd kan uppnås genom att automatisera e-postkryptering för att säkerställa efterlevnad.

Säker, tryggare, dataskyddskompatibel: Omfattande dataskydd och maximal säkerhet

I EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), NDSG i Schweiz och andra dataskyddslagar, t.ex. HIPAA, REC eller ASCPO, fastställs landspecifika rättigheter och skyldigheter som företag, organisationer eller sammanslutningar måste följa när de hanterar personuppgifter om enskilda personer. Genomförandet och efterlevnaden av dataskyddet samt dokumentationen av detta berör således alla företag som behandlar och lagrar känsliga uppgifter om enskilda personer. I värsta fall kan en överträdelse av dataskyddsförordningen bestraffas med böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av den globala årsomsättningen. I Schweiz gäller andra belopp, men här riktas böterna mot de personer som orsakat överträdelsen själva!

Track and Trace e-post: Den digitala formen av rekommenderat brev.

Vi erbjuder dig smarta mjukvarulösningar för säker överföring av uppgifter som är värda att skyddas i enlighet med DSGVO och andra dataskyddslagar. Samtidigt ger vi dig ett granskningsbart leveransbevis med högsta bevisvärde i domstol. Leveransbeviset innehåller omfattande uppgifter (t.ex. berörda e-postadresser, tidsstämpel, leveransuppgifter, serverloggfiler osv. Med leveransbeviset kan du när som helst bevisa att du uppfyller kraven och visa att din e-postkommunikation är säker och konfidentiell.

Våra smarta programvarulösningar är idealiska för hemkontor och hybridarbetsgrupper. De kan enkelt integreras i din befintliga IT-infrastruktur och förbättrar din e-postkommunikation med innovativa funktioner och verktyg för ökad säkerhet, öppenhet och kvalitet.

Testa nu

Ofta ställda frågor

Du kan göra mycket för e-postsäkerheten: e-postkryptering (TLS eller end-to-end-kryptering med S/MIME och OpenPGP). Dessutom kan du implementera antispam- och antiviruslösningar för att stoppa skräppost och phishingmeddelanden och förhindra spridning av skadlig kod.

Utan ytterligare säkerhetsåtgärder, t.ex. kryptering av e-post, är innehållet i ett e-postmeddelande inte skyddat från obehörig åtkomst på Internet. Därför jämförs e-postmeddelanden ofta med vykort som kan läsas av alla som får tag på dem.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-lag och innehåller bestämmelser om privata företags och offentliga organs hantering av personuppgifter.

På det juridiska området innebär efterlevnad att företag och deras anställda följer alla rättsliga bestämmelser och interna riktlinjer.

Överträdelser av efterlevnaden sker när de tillämpliga befintliga kraven inte följs. Detta kan få olika effekter och beror på om det handlar om bristande efterlevnad av lagar, riktlinjer eller interna företagskrav.