Sekretesspolicy för Frama Svenska AB

Ansvarig för databehandling
Ansvarig enhet för databehandling är:
Frama Svenska AB
Leverantörsvägen 2
187 66 TÄBY

Kontaktperson I dataskyddsärenden: jonas.landreus@frama.se

Sekretesspolicy (engelska)